Midt på Tåsinge ved siden af Landet Kirke – kun otte kilometer fra Svendborgs centrum – ligger Taasinge Forsamlingshus.
Sammen med Landet Kirke dominerer forsamlingshuset landskabet på det centrale Tåsinge. Det er det andet forsamlingshus på stedet.Det er Danmarks eneste nyklassicistiske forsamlingshus, tegnet af den kendte arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen, som i 1928 fik sølvmedalje ved Olympiaden i Amsterdam for Nordens første overdækkede svømmehal ved Ollerup Gymnastikhøjskole.
Arkitektur var i 36 år – 1912-1948 – sammen med de fire øvrige kunstarter en del af de olympiske discipliner, og kun to danske arkitekter har opnået medaljer ved kultur-olympiaderne. Ejnar Mindedal Rasmussen er den ene.
Så det er et unikt bygningsværk, der rejser sig ved siden af Landet Kirke, hvis tårn Danmarks Nationalbank i øvrigt i 2005 valgte til at pryde 20 kroners mønten fordi det er det mest karakteristiske renæssance-tårn på en dansk landsbykirke.T
Taasinge Forsamlingshus har siden det første forsamlingshus blev opført i 1887 været rammen om en stor del af øens offentlige og private liv. Hvad enten det har været kommunal- og folketingsvalg samt møder i de mange foreninger eller livets højdepunkter som dåb, konfirmation og bryllupper eller mindesammenkomster efter begravelser.
Det er det fortsat, men i dag i en helt moderne og unik udgave.Takket være en bevilling på seks millioner kroner fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i foråret 2010 er forsamlingshuset nu blevet fuldstændig renoveret, så det på én gang er ført tilbage til sin oprindelige ydre form og samtidigt er blevet forsynet med moderne tekniske installationer til brug for alle former for arrangementer, konferencer og selskabelige sammenkomster.
Derudover er renoveringen af forsamlingshuset blevet støttet af Realdania med godt en million kroner, der har finansieret det nye tag og renoveringen af kviste og skorstene.Ydermere har Ny Carlsbergfondet i et bemærkelsesværdigt samarbejde med Taasinge Forsamlingshus påtaget sig at finansiere udsmykningen af forsamlingshusets store sal.
Det er et arbejde, der er overdraget til den kendte fynske kunstner Sonia Brandes, som har valgt at lade sig inspirere af historiens og litteraturens store kærlighedsdramaer: Romeo og Julie, Tristan og Isolde, Valdemar og Tove samt ikke at forglemme Elvira Madigan og Sixten Sparre, der er begravet på Landet Kirkegård lige ved siden af forsamlingshuset.
Men kunsten slutter ikke med det. Foran forsamlingshuset byder, kunstneren Erik Heides skulptur ”Sær hund”, gæsterne velkommen, og i haveanlægget mod syd markerer Claes Hakes magtfulde, næsten fire meter høje, skulptur en flot afslutning på forsamlingshusets midter-akse, der åbner sig mod det omgivende landskab. Det er alt sammen muliggjort takket være Ny Carlsbergfondets støtte.
De to udendørs kunstværker udgør sammen med mindestenen fra 1946, rejst af taknemmelige Tåsinge-borgere, til minde om Danmarks befrielse året før, en ramme, som på én gang væver historie og moderne kunst sammen til en enestående helhed.
Taasinge Forsamlingshus er nabo til Landet Kirke midt på Taasinge.

 

Bestyrelsen, på nær to, for forsamlingshuset foran papirklipskunsten i den store sal.